Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

Servizos

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia, a maiores do seu obxecto principal, a acción sindical, presta aos seus afiliados e afiliadas e aos trabalhadores e trabalhadoras en xeral, os seguintes servizos:

  • Información económica e laboral
  • Asesoría Xurídica
  • Denuncias contra abusos patronais e sociais
  • Asesoramento e Cumprimentación da declaración da renda
  • Caixa de Resistencia
Servizo de Información económica e laboral

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia presta, aos seus afiliados e afiliadas, un servizo gratuíto de información e asesoramento sobre todo tipo de normas laborais (convenios colectivos, tabuas salariais, etc.), económicas (EREs, concursos de acredores/as, etc.), sociais (cumprimentación de becas, asistencias sociais) e de seguranza social (prestacións de desemprego, xubilacións, invalideces, etc.).

» Accede ao servizo de información económica e laboral

Servizo de Asesoría Xurídica
  • Laboral, laboral-penal e Contencioso Administrativa:

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia presta, aos seus afiliados e afiliadas, un servizo de asesoramento xurídico laboral, laboral-penal e contencioso administrativo nas seguintes condicións:

- Consultas e asesoramentos: gratuítos pra todos os afiliados e afiliadas
- Levanza de casos xurídicos: gratuíta pros afiliados e afiliadas con mais de 5 anos de antigüídade e con custe decrecente pro resto de afiliados/as en función da maior antigüidade no sindicato.

  • Civil e Penal (non derivado de laboral):

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia presta, aos seus afiliados e afiliadas, un servizo de asesoramento xurídico civil e penal, non derivado de laboral, nas seguintes condicións:

- Consultas e asesoramentos: gratuíto pra todos os afiliados e afiliadas
- Levanza de casos xurídicos: con custe social, segundo o prezo mínimo marcado pola tabua de honorarios dos Colexios de Avogados/as de Galiza.

» Accede ao servizo de asesoría xurídica

Servizo de Denuncias contra abusos patronais e sociais

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia presta, aos trabalhadores e trabalhadoras que o demanden (sexan ou non afiliados/as á CIG), un servizo gratuíto e anónimo de interposición de denuncias contra abusos sociais e patronais.

O funcionamento do servizo é moi sinxelo:

1º.- Accédese ao Servizo de Denuncias, premendo na ligazón situada na parte final desta sección.

2º.- Prémese na sección b) Formula a túa denuncia

3º.- Consígnanse todos os datos requiridos nos campos do formulario

4º.- Redáctase, no apartado: Texto da Consulta *, a denuncia que se queira formular, incluíndo os seguintes datos:

a) Denominación da empresa, persoa e/ou entidade proposta pra ser denunciada

b) Enderezo, telefone, correo-e da empresa, persoa e/ou entidade (se se conhecen)

c) Feitos que se queren denunciar, nome e apelidos das persoas que intervinheron e/ou presenciaron os feitos, datas e horas nas que aconteceron.

d) Calqueroutro dato que se considere importante, por exemplo: enderezo, telefone ou outros datos das persoas que intervinheron e/ou presenciaron os feitos.

5º.- Prémese no botón Enviar Consulta

6º.- A denuncia enviarase automaticamente e será recepcionada nun correo electrónico da CIG, xestionado por un/umha único/a asesor/a xurídico/a. O responsábel do tratamento da denuncia encarregarase de tramitala a nome da CIG, ante o organismo/s correspondente/s, excluíndo os datos indentificativos da persoa que informou ao sindicato sobre o asunto denunciábel.

7º.- A CIG resérvase o dereito a interpor ou non as propostas de denuncia que reciba por este conduto; cursando, unicamente, aquelas que sexan xuridicamente viábeis e que conten con todos os datos requiridos no formulario.

» Accede ao Servizo de Abusos Patronais e Denuncias

Servizo de Asesoramento e Cumprimentación da Declaración da Renda

A Unión Local da CIG de Verín e A Limia presta, aos seus afiliados e afiliadas, un servizo gratuíto de asesoramento e cobertura de declaracións fiscais e da renda, co obxecto de facilitarlhes a cumprimentación de tais obrigas.

Caixa de Resistencia

A CIG dispón, a favor de todos os seus afiliados e afiliadas, dumha Caixa de Resistencia pra casos de folgas e paros laborais, que outorga o dereito, a aqueles/as que conten con máis de tres anos de afiliación na central sindical, a cobrar até o equivalente do salario mínimo interprofesional, a partir do 4º día da folga; compensando así unha parte importante do salario perdido como consecuencia da citada acción sindical.

Este mecanismo ten servido deica hoxe a moitos companheiros e companheiras afiliados pra poder exercer o seu dereito á folga con liberdade, permitindolhes resistir e ganhar os conflitos fronte ás súas empresas.