Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA PARA DE CATRO POSTOS DE TRABALLO TEMPORAIS NO CONCELLO DE PORQUEIRA

05 Xun 2023

Son prazas de pions/pioas

O concello de Porqueira fai público no BOP do sábado 3 de xuño, a convocatoria para a contratación laboral de 4 pións/pioas medioambientais, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía do 01/06/2023:

1. Número e denominación das prazas: 4 pións/pioas medioambientais.
2. Modalidade de contratación: contrato temporal.
3. Xornada: completa.
4. Duración do contrato: 4 meses.
5. Sistema de selección: concurso de méritos e proba práctica.
6. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 5 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello de Porqueira, situado na estrada de Xinzo a Bande, n.º 4, Forxa, 32643 (Ourense), en horario de 9.00 a 14.30 horas, ou a través de calquera dos medios que establece a Lei 39/1015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; neste último caso, é necesario notificalo mediante un correo electrónico á dirección: concello.porqueira@eidolocal.es.
7. Exposición das bases: o texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello de Porqueira e na sede electrónica: https://porqueira.sedelectronica.gal/info.0.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan e de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste concello e no taboleiro de anuncios.

Volver