Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DUN POSTO DE TRABALLO NO CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA

26 Ago 2022

É para un posto de condutor/a - padeira/o

O concello de Rairiz de Veiga, por resolución da alcaldía, do día 23 de agosto de 2022, aprobou as bases específicas para a selección e contratación dun/dunha oficial de primeira, especialidade condutor/a – padexeira/o e creación dunha bolsa de emprego, facéndoo público no BOP do 26 de agosto.

Modalidade de contratación: contrato indefinido descontinuo.

1. Xornada: parcial.
2. Servizo: oficial de primeira, especialidade condutor/a – padexeira/o.
3. Sistema de selección: concurso - oposición.
4. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello, de luns a venres, en horario de 09.30 a 13.30 h. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello de Rairiz de Veiga, situado nas oficinas municipais e na sede electrónica municipal https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0.
Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na sede electrónica municipal e no taboleiro de anuncios do concello.

Volver