Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DUN POSTO DE TRABALLO NO CONCELLO DE ENTRIMO

10 Mai 2022

Trátase dun contrato de substitución a xornada completa

O concello de Entrimo fai pública no BOP do 10 de maio a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:

1. Número e denominación das prazas: 1 encargada/o de mantemento de instalacións públicas.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral de substitución, a xornada completa.

3. Duración del contrato: até que finalice o proceso de selección para cubrir a praza en réxime laboral fixo.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro do Concello de Entrimo ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es

Volver