Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DUN POSTO DE TRABALLO NO CONCELLO DE CASTRELO DO VAL

15 Mai 2020

É unha praza temporal de chófer de tractor rozadora

O concello de Castrelo do Val fai pública no BOP do 15 de maio a convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 1
2.- Denominación: chofer de tractor con rozadora
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres)
5.- Sistema de selección: concurso de méritos
6.- Duración do contrato: ata o 30/11/2020.
7.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no rexistro electrónico xeral do concello (http://castrelodoval.sedelectronica.gal)
8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios da páxina web do concello: www.castrelodoval.gal

Volver