Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DUN POSTO DE LIMPADOR/A NO CONCELLO DE TOEN

21 Set 2021

É un posto temporal a tempo completo

O concello de Toen fai público no BOP do 21 de setembro que unha vez aprobadas as bases de selección para cubrir un posto de traballo de persoal laboral temporal, o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao proceso selectivo (Exp. 406/2021, subvención empregabilidade Deputación).
- Número e denominación do posto: un/unha limpador/a para as instalacións de titularidade municipal.
- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a tempo completo
- Duración do contrato: ata o 26.11.2021 -incluído-
- Sistema de selección: concurso de méritos
- Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais e no apartado de emprego público da sede electrónica
municipal: http://concellodetoen.sedelectronica.es
- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro electrónico do concello de Toén dispoñible na sede electrónica no rexistro do concello de Toén http://concellodetoen.sedelectronica.es, na oficina de asistencia en materia de rexistros situada na rúa Ribadela, 1, 32930, Toén, en horario de 8.30 h a 14.30 h, ou por calquera outro medio previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Volver