Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE TRES POSTOS DE TRABALLO TEMPORAIS NO CONCELLO DE ESGOS

11 Xun 2019

Son para 1 lector/a de contadores, 2 vendedora/es de entradas/limpiadoras/es

O concello de Esgos fai pública a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación segundo as bases de contratación aprobadas por resolución da alcaldía con data 6 de xuño de 2019:
1.- Número e denominación das prazas: 1 lector/a de contadores, 2 vendedoras/es de entradas/limpadoras/es
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada completa de duración determinada e por obra ou servizo de duración determinada
3.- Sistema de selección: concurso.
4.- Bases da convocatoria: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal: http://concelloesgos.sedelectronica.gal
5.- Prazo de presentación de solicitudes: 4 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello de Esgos, na praza da Souteira, s/n, en horario de 8:30 a 14:30 h, ou por calquera outro medio admitido en dereito.

Volver