Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE TRES POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE ESGOS

20 Xun 2023

Son postos de auxiliar de axuda no fogar e taquilleiras/os

Convocatoria publicada no BOP do 20 de xuño para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases de contratación aprobadas por resolución da alcaldía do 16/06/2023:

1. Número e denominación das prazas: 1 auxiliar de axuda no fogar e 2 vendedores/as de billetes (*taquilleros/as)-limpadores/as.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal.

3. Sistema de selección: concurso de méritos.

4. Bases da convocatoria: o texto íntegro das bases de selección está publicado na sede electrónica municipal: http://concelloesgos.sedelectronica.gal

5. Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro do concello, de 8.30 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de tres días hábiles, que contarán desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Volver