Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE TRECE POSTOS DE TRABALLO TEMPORAIS NO CONCELLO DE VILAR DE BARRIO

20 Xun 2023

Faino en dúas convocatorias

O concello de Vilar de Barrio fai públicas dúas convocatorias no BOP do 20 de xuño onde se ofertan un total de 13 postos de traballo temporais. Son as seguintes:

 

1ª.- Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:

1. Número e denominación das prazas: 2 xefes/as de brigada, 2 pións/pioas condutores/as e 6 pións/pioas de brigada para a formación en 2023 de 2 brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.

2. Modalidade de contratación: temporal de duración determinada (DA quinta do RDL 32/2021, do 28 de decembro), a xornada completa.

3. Duración do contrato: tres meses.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, que contarán desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.

2ª.- Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:

1. Número e denominación das prazas: tres encargados/as do  manexo do vehículo motobomba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o exercicio 2023

2. Modalidade de contratación: temporal de duración determinada (DA quinta do RDL 32/2021, do 28 de decembro), a xornada completa

3. Duración do contrato: 3 meses

4. Sistema de selección: concurso de méritos

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, que contarán desde o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal, https://vilardebarrio.sedelectronica.gal.

Volver