Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

OFERTA DE ONCE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE CELANOVA

26 Xun 2020

Son para as brigadas contra incendios forestais e para un/ha pion de servizos múltiples

O concello de Celanova fai público no BOP do 26 de xuño que, por acordo da xunta de goberno local, na sesión ordinaria realizada o día 10 de xuño de 2020, aprobáronse a convocatoria do proceso selectivo e as bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a contratación laboral temporal a xornada completa de dúas (2) brigadas de incendios, compostas cada unha delas por un/ha xefa/e de brigada, un/ha pión condutor/a e tres pións e dunha persoa traballadora para a realización de obra ou servizo determinado relativo ao posto de pión de servizos múltiples e de apoio ao servizo de limpeza viaria, polo sistema de concurso-oposición.

Se queres descarregar as bases do proceso abre os pdf que están debaixo da fotografía

Volver