Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE DOUS POSTOS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE BALTAR

14 Set 2019

Trátase de contratos temporais a xornada parcial

O concello de Baltar fai pública no BOP do 14 de setembro a convocatoria no proceso selectivo para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da Alcaldía de data 09/09/2019:

1.- Número e denominación das prazas: 2 auxiliares de axuda a domicilio.

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada parcial (20 horas).

3.- Duración do contrato: ata o 15 de xaneiro de 2020.

4.- Sistema de selección: concurso de méritos.

5.- Retribucións brutas mensuais: 525,00 €/mes (incluídos pppe).

6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro do Concello de Baltar, en horario de 9.00 a  14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal.

 

Volver