Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE CINCO POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE VILAR DE SANTOS

19 Nov 2021

Son prazas para auxiliares de axuda no fogar

O concello de Vilar de Santos fai pública no BOP do 19 de novembro a convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1. Número de prazas: 5
2. Denominación: auxiliar de axuda no fogar
3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado
4. Xornada: 25 horas/semana (de luns a domingo, festivos incluídos)
5. Servizo: Servizos Sociais, axuda no fogar do concello de Vilar de Santos
6. Sistema de selección: concurso de méritos
7. Duración do contrato: ata o 31/12/2021
8. Prazo e lugar para presentar as solicitudes: 5 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 15.00 h
9. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na web do concello:(www.vilardesantos.gal).

Volver