Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE 13 POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE VILAR DE BARRIO

23 Xun 2022

Son contratos temporais para as brigadas contra incendios forestais

O concello de Vilar de Barrio fai públicas no BOP do 23 de xuño dúas convocatorias para os seguintes postos de traballo:

3 encargadas/os do manexo do vehículo motobomba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o exercicio 2022.

2 xefas/es de brigada, 2 pións condutoras/es e 6 pións de brigada para a formación de 2 brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.

1.- Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:

1. Número e denominación das prazas: tres encargadas/os do manexo do vehículo motobomba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o exercicio 2022.

2. Modalidade de contratación: temporal de duración determinada (DA quinta do RDL 32/2021, do 28 de decembro), a xornada completa.

3. Duración do contrato: 4 meses.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro do Concello ou por calquera dos medios  admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica municipal: https://vilardebarrio.sedelectronica.gal

2.- Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación:

1. Número e denominación das prazas: 2 xefas/es de brigada, 2 pións condutoras/es e 6 pións de brigada para a formación de 2 brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.

2. Modalidade de contratación: temporal de duración determinada (DA quinta do RDL 32/2021, do 28 de decembro), a xornada completa.

3. Duración do contrato: tres meses.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro do Concello ou por calquera dos medios  admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica municipal: https://vilardebarrio.sedelectronica.gal

Volver