Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE 13 POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE MONTEDERRAMO

28 Xun 2023

Formarán dúas brigadas contra os lumes forestais

Convocatoria para a contratación temporal de 13 traballadores/as no concello de Montederramo, publicada no BOP do 28 de xuño, para a loita contra os incendios forestais no 2023: 6 pións/pioas forestais, 2 capataces/as, 2 pións/pioas-condutores/as de brigada e 3 pións/as-condutores/as do VMB, mediante sistema de concurso.
Unha vez aprobadas as bases reguladoras da selección para a cobertura de carácter laboral temporal dos/as  traballadores/as integrantes de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais do concello de Montederramo, publícase, resumida, a convocatoria para xeral coñecemento:

Núm. e denominación dos postos: 6 pións/pioas forestais, 2 capataces/as, 2 pións/pioas-condutores/as de brigada e 3 pións/as-condutores/as do VMB.

Modalidade de contratación: contrato temporal por circunstancias da produción.

Sistema de selección: concurso

Bases da convocatoria.-As publicadas integramente no taboleiro de anuncios municipal e sede electrónica [http://montederramo.sedelectronica.gal].

Prazo e lugar de presentación de solicitudes: cinco (5) días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, na sede electrónica municipal ou a través de calquera dos medios que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento  administrativo común.

Volver