Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

OFERTA DE 11 PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE BALTAR

07 Xan 2020

Son contratos de seis meses de duración

O concello de Baltar fai pública no BOP do 7 de xaneiro de 2020 a convocatoria para proceso selectivo para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 30/12/2019:
1.- Número e denominación das prazas: 11 auxiliares de axuda a domicilio.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada parcial (20 horas semanais).
3.- Duración do contrato: seis meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións brutas mensuais: 525,00 €/mes (incluídos pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello de Baltar, en horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal.

Volver