Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DO BOLO OFERTA 5 POSTOS DE TRABALLO

28 Xun 2023

O sistema de selección é por concurso de méritos

O concello do Bolo fai pública no BOP do 28 de xuño a convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de  prevención e defensa contra incendios forestais 2023, segundo as bases aprobadas pola Resolución da Alcaldía, do día 26 de xuño de 2023.

- 1 xefe/a de brigada
- 1 pión/pioa-condutor/a
- 3 pións/pioas

Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa

Duración: 3 meses

Sistema de selección: concurso de méritos.

Bases da convocatoria: oficinas municipais: http://obolo.sedelectronica.gal

Lugar e prazo de presentación de instancias: rexistro xeral do concello do Bolo ou polas outras formas previstas na Lei do procedemento administrativo común no prazo de 3 días laborais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP

Volver