Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE VILARDEVÓS BUSCA UN/HA PIÓN FORESTAL

12 Mai 2022

A selección realizarana entre candidatas/os inscritos na oficina de emprego

O concello de Vilardevós fai publicas as bases a contratación de persoal laboral temporal que seguidamente se relaciona, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Emprego e Igualdade en aplicación da Orde do 7 de xaneiro do 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 .

Número de prazas: Unha
2. Categoría profesional: Peón forestal.
3. Duración: 9 meses.
4. Contrato laboral a formalizar: A modalidade de contrato de traballo temporal coas cláusulas específicas de traballos de interese social, segundo o establecido no artigo 15.5 b) da Orde do 7 de xaneiro do 2022 da Consellería de Emprego e Igualdade.
5. Xornada laboral: Xornada completa.
6. Retribucións: 1.068,66 €/ mes líquido (incluido conceptos salariais).
7. Ambito: No termo municipal do Concello de Vilardevós.
8. Horario: de luns a venres.

DESCARREGA AS  BASES DO PROCESO E OS ANEXOS ABRINDO OS PDF QUE ESTÁN DEBAIXO DA FOTOGRAFÍA

Volver