Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE VILAR DE SANTOS BUSCA CHOFER/ESA PARA O TRACTOR ROZADOIRA

03 Mai 2023

Trátase dun contrato de seis meses de duración

O concello de Vilar de Santos fai pública no BOP do 3 de maio a convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1. Número de prazas: 1.

2. Denominación: chofer de tractor con rozadoira.

3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.

4. Xornada: 40 horas/semana (de luns a venres).

5. Sistema de selección: concurso de méritos.

6. Duración do contrato: 6 meses.

7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello: (vilardesantos.sedelectronica.gal)

8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios da páxina web do concello:
www.vilardesantos.gal

Volver