Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE VILAMARTIN DE VALDEORRAS OFERTA UNHA PRAZA DE CONDUCTOR/A DE TRACTOR ROZADORA

19 Mai 2020

Trátase dun contrato deica a fin do 2020

O concello de Vilamartín de Valdeorras fai pública no BOP do 19 de maio a convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1.- Número de prazas: un condutor/a tractor rozadora e outra maquinaria similar.

2.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

3.- Xornada: completa.

4.- Sistema de selección: concurso-oposición.

5.- Duración do contrato: ata o 31 de decembro de 2020.

6.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con cita previa, ou no rexistro electrónico do concello, https://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal/. Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte

7.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello

Volver