Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE TRASMIRAS OFERTA UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O

24 Mai 2023

Trátase dunha vacante por xubilación

O concello de Trasmiras fai público no BOP do 24 de maio, que, por resolución da alcaldía, do día 22/05/2023, aprobáronse a convocatoria e as bases do proceso para a selección e posterior nomeamento como funcionario/a interino/a dunha praza de auxiliar administrativo (grupo C subgrupo C2 nivel 16), praza vacante por xubilación que se produce no exercicio orzamentario, ata que esta non se cubra definitivamente e con previsión de bolsa de substitución.

As bases estarán expostas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello http://trasmiras.sedelectronica.gal

Sistema de selección: oposición libre.

O período de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Volver