Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE ENTRIMO OFERTA UN POSTO DE CHÓFER DE TRACTOR ROZADORA

19 Mai 2020

É un contrato laboral temporal a xornada completa

O concello de Entrimo fai pública no BOP do 19 de maio a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 14/05/2020:

1.- Número e denominación das prazas: un chofer de máquina rozadora

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, 30 horas semanais

3.- Duración do contrato: 6 meses

4.- Sistema de selección: concurso de méritos

5.- Retribucións totais: 831,25 €/mes (incluída pppe).

6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello de Entrimo ou por calquera dos medios admitidos en dereito.

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es

Volver