Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE CASTRELO DO VAL BUSCA UN/HA MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

23 Xun 2020

Ofrece un contrato de dous meses de duración

O concello de Castrelo do Val fai pública a convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1.- Número de prazas: unha

2.- Denominación: monitor/a de tempo libre.

3.- Modalidade de contratación: contratación por obra ou servizo determinado, a tempo completo.

4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres)

5.- Sistema de selección: concurso de méritos e proba teórica.

6.- Duración do contrato: 2 meses.

7.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro electrónico xeral do concello (http://castrelodoval.sedelectronica.gal) ou de xeito presencial no rexistro municipal do Concello de Castrelo do Val en horario de 9:00h a 14:00h.

8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios da páxina web do concello: www.castrelodoval.gal

Volver