Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN OFERTA UN CONTRATO TEMPORAL

03 Mai 2021

Trátase dun posto de operaria/o de maquinaria

O concello de Calvos de Randín fai pública no BOP do 3 de maio a convocatoria para a contratación laboral dun/dunha operario/a de maquinaria, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 16-04-2021:
1º.- Número e denominación das prazas: un/unha operario/a de maquinaria.
2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa.
3º.- Duración do contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles,contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito. No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.
6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.

Volver