Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE BALTAR OFERTA DOUS POSTOS DE TRABALLO

04 Mai 2023

Trátase dun contrato laboral fixo e outro de catro meses de duración

O concello de Baltar fai pública no BOP do 4 de maio dúas convocatorias para as contratacións laborais que se indican a continuación, segundo as bases aprobadas o 28/04/2023:

CONVOCATORIA PARA A PRAZA DE chofer/esa de máquina rozadoira.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral de mellora de ocupabilidade e inserción laboral en programas de activación de emprego (32,5 horas semanais).

3. Duración do contrato: catro meses

4. Sistema de selección: concurso de méritos

5. Lugar e prazo de presentación de instancias: no rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de tres días hábiles, que contarán desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletin Oficial da Provincia de Ourense.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase á disposición do público no concello, e na sede electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal

 

CONVOCATORIA PARA A PRAZA DE pión/pioa de servizos múltiples.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral fixo.

3. Sistema de selección: concurso de méritos.

4. Lugar e prazo de presentación de instancias: no rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de tres días hábiles, que contará desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

5. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase á disposición do público no concello, e na sede electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal

Volver