Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE BALTAR BUSCA UN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

21 Dec 2019

Ofertan un contrato dun ano de duración

O concello de Baltar fai público no BOP do 21 de decembro a convocatoria para a contratación laboral temporal que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía no expediente 268/2019:
1.- Número e denominación da praza: 1 traballador/a social, xornada a tempo completo.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal para obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: deica o 31.12.2020.
4.- Sistema de selección: concurso de valoración de méritos.
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal: http://baltar.sedelectronica.gal

Volver