Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE BALTAR BUSCA 4 PIONS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

08 Xun 2023

Oferta contratos de catro meses de duración

O concello de Baltar fai pública no BOP do 8 de xuño a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 06/06/2023:

1. Número e denominación das prazas: 4 traballadores/as para prestar o servizo como pións/pioas de servizos múltiples.
2. Modalidade de contratación: contrato laboral no marco dos programas de activación para o emprego recollidos na Lei de emprego (32,5 horas semanais).
3. Duración do contrato: catro meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro do Concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de tres días hábiles, que contarán desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase á disposición do público no concello e na sede electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal

Volver