Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

17 CONTRATOS TEMPORAIS: OFERTA CONCELLO DE VERÍN

29 Abr 2021

Todas as contratacións teñen posibilidade de prórroga

O concello de Verín fai pública a oferta para 17 postos de traballo temporais con posibilidade de prórroga.

AS PRAZAS SON AS SEGUINTES:

6 OFICIAIS DE PRIMEIRA DE VÍAS E OBRAS
Duración: 8 meses (con posibilidade de prórroga por igual período)
6 PIÓNS DE VÍAS E OBRAS
Duración: 8 meses (con posibi lidade de prórroga por igual período)
2 CHÓFERES DE MÁQUINA DESBROZADORA
Duración: 5 meses (con posibilidade de prórroga por un mes)
• 1 OFICIAL DE PRIMEIRA FONTANEIRA/O
Duración: 8 meses (con posibilidade de prórroga por igual período)
• 1 OFICIAL DE PRIMEIRA ELECTRICISTA
Duración: 8 meses (con posibi lidade de prórroga por igual período)
• 1 CONDUTOR/A DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Duración: 8 meses (con posibi lidade de prórroga por igual período)

O procedemento selectivo será o establecido nas bases xerais de contratación para o persoal laboral temporal así como nas respectivas bases especificas para a creacion da bolsa de contratacion do Concello de Verín (publicadas no BOP núm. 34 de 11/02/2020).

O prazo de presentación de instancias é de 7 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio. (29/04/2021). Último día de presentación de instancias: 06.05.2021

Todos os ANEXOS e as bases atópanse no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electronica: https://verin.sedelectronica.gal/board

Volver