Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

A AXENCIA TRIBUTARIA NON INTERROMPE OS PRAZOS PARA A PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓNS

18 Mar 2020

Seguen cos prazos habituais

A Axencia Tributaria ten publicada na súa páxina web que a suspensión dos termos e a interrupción dos prazos administrativos que se establecen no Real Decreto que declara o estado de alarme, non será de aplicación aos prazos tributarios, suxeitos a normativa especial, nin afectará, en particular, aos prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3828 polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19.  (BOE, 18-marzo-2020)

Volver