Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR: OFERTA DUN POSTO NO CONCELLO DE ESGOS

21 Xun 2023

A selección farase por concurso de méritos

O concello de Esgos fai pública no BOP do 21 de xuño a convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases de contratación aprobadas por resolución da alcaldía do 19/06/2023:
1. Número e denominación das prazas: 1 auxiliar de axuda no fogar.
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal.
3. Sistema de selección: concurso de méritos.
4. Bases da convocatoria: o texto íntegro das bases de selección está publicado na sede electrónica municipal: http://concelloesgos.sedelectronica.gal
5. Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro do concello, de 8.30 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de tres días naturais, que contarán desde o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP.

Volver