Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DE SANTA AGUEDA BUSCA UN ASESOR XURÍDICO

07 Nov 2020

É un contrato temporal a tempo parcial

A Mancomunidade de concellos de Santa Agueda fai pública no BOP a convocatoria para a contratación laboral temporal a tempo parcial dun/dunha asesor/a xurídico/a-director/a para o Centro de Información á Muller da Mancomunidade de Concellos “Santa Águeda” e formación dunha bolsa de emprego, segundo as bases aprobadas por resolución da presidencia nº 2020-0062 con data 05/11/2020.
1.-Denominación posto: asesor/a xurídico/a-director/a del CIM
2.-Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado a tempo parcial.
3.-Duración do contrato: ata o 31 de marzo de 2020.
4.-Sistema de selección: concurso de méritos e entrevista.
5.-O texto completo das bases publicarase no taboleiro de anuncios da mancomunidade e na sede electrónica:
(https://mancomunidadesantaagueda.sedelectronica.es/board).
6.-Prazo de presentación de solicitudes: sete (7) días naturais, comezando a computarse o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

Volver