Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

PUBLICADO O CALENDARIO LABORAL 2020 PARA A PROVINCIA DE OURENSE

02 Nov 2019

O BOP fíxoo público o sábado 2 de novembro

O servizo de emprego e economía social da xefatura territorial de Ourense, da consellaría de economía, emprego e industria, fai público no BOP do 2 de novembro o calendario laboral da provincia de Ourense 2020. Conforme co que dispón o artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores, no artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais e descansos, modificado polo Real decreto 1346/1989, do 3 de novembro, determinan o calendario de festas laborais de ámbito estatal, de carácter retribuído e non recuperable, o Decreto 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020, (DOG n.º 132, do 12 de xuño de 2019) e o artigo 1.11 do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, a xefatura territorial da consellería de economía, emprego e industria, tendo en conta o anterior, elaborou para a provincia de Ourense.

Se queres descarregar o BOP cos festivos locais abre o pdf que está debaixo da fotografía

Volver