Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

OFERTAN TRES POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN

07 Feb 2019

Son para pión de obras, condutor/a de tractor e administrativa/o

Convocatoria para a contratación laboral de peón de obras,segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía con data 21.01.2019:

1º.- Número e denominación das prazas: unha de pión de obras.

2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa.

3º.- Duración do contrato: oito meses.

4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.

5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns seguinte, no rexistro do concello de Calvos de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito. No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es  copia da mesma o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.

6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello

Convocatoria para a contratación laboral de administrativo,segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía con data 21.01.2019:

1º.- Número e denominación das prazas: unha de administrativo.

2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa.

3º.- Duración do contrato: oito meses.

4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.

5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao lunsseguinte, no rexistro do concello de Calvos de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito. No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia da mesma o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.

6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro e anuncios do concello.

Convocatoria para a contratación laboral de condutor de tractor, segundo as bases aprobadas por resolución da Alcaldía con data 21-01-2019:

1º.- Número e denominación das prazas: unha de condutor de tractor.

2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa.

3º.- Duración do contrato: tres meses.

4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.

5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao lun sseguinte, no rexistro do concello de Calvos de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito. No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia da mesma o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.

6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello

Volver