Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

OFERTA DE 9 POSTOS TEMPORAIS NO CONCELLO DE ESGOS

15 Mai 2018

Son contratos temporais a xornada completa

O concello de Esgos fai público no BOP do 15 de maio, unha vez aprobadas as bases de selección para cubrir varios postos de traballo de persoal laboral temporal, a publicación do resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento o concurso dos postos para 3 operari@s servizos varios, 1 lector/a de contadores de auga, 1 auxiliar de axuda a domicilio, 2 socorristas e 2 despachadores/as de billetes. A modalidade de contratación será contrato laboral temporal por obra ou servizo de duración determinada. O sistema de selección por concurso. As bases da convocatoria poderanse obter nas oficinas municipais e na sede electrónica municipal http://concelloesgos.sedelectronica.gal
O prazo de presentación de solicitudes é de 4 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación no BOP, no rexistro do concello de Esgos (Praza da Souteira, s/n, 32720 Esgos), en horario de 8.30 a 14.30, ou por calquera outro medio admitido en dereito

Volver