Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O INORDE OFERTA UNHA PRAZA DE ANALISTA

06 Ago 2019

Traballará no laboratorio do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo

A deputación provincial de Ourense fai pública no BOP do 6 de agosto a aprobación das bases reguladoras do procedemento urxente mediante concurso para a contratación, na modalidade temporal de contrato de interinidade, dun analista (subgrupo A2) para o laboratorio do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia, dependente do INORDE.

1.- Praza obxecto de convocatoria: 1 analista (subgrupo A2) para o laboratorio do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo de Limia do INORDE.
2.- Tipo de contrato: interinidade (por substitución de traballadora en situación de baixa por maternidade).
3.- Duración do contrato: durante o tempo que dure a baixa por maternidade da traballadora substituída e como máximo 3 meses dende a súa formalización.
4.- Sistema de selección: o procedemento selectivo será o concurso, aplicándose para estes efectos o baremo establecido no artigo 6.1 da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da deputación provincial de Ourense (BOP do 1 de agosto de 2014).

Se queres descarregar as bases do proceso abre o pdf que está debaixo da fotografía

Volver