Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO OFERTA UNHA PRAZA TEMPORAL

30 Ago 2018

Trátase dun posto de persoal de atención á infancia

O concello de Vilariño de Conso fai público no BOP do 30 de agosto por decreto da alcaldía con data 24 de agosto de 2018, a aprobación da convocatoria e as bases reguladoras para a selección de persoal laboral temporal no concello de Vilariño de Conso, seguinte:

1.-Número de prazas: 1.

2.- Denominación: persoal de atención á infancia.

3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

4.- Xornada: completa, de luns a venres, en horario de 8.30 a 16.00 horas.

5.- Servizo: PAI do concello.

6.- Sistema de selección: concurso-oposición.

7.- Duración do contrato: ata a fin do curso escolar 2018- 2019.

8.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, no rexistro xeral do concello en horario de 8.30 a 14.30 horas, ou outras formas previstas nas bases reguladoras.

9.- O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do concello e na web municipal www.vilarinodeconso.es

Volver