Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE VILAR DE SANTOS OFERTA UNHA PRAZA TEMPORAL

13 Mar 2019

É un posto de chófer de tractor rozadora

O concello de Vilar de Santos fai pública no BOP do 13 de marzo a convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 1.
2.- Denominación: chofer de tractor con rozadora.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres).
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Duración do contrato: ata o 31.12.2019.
7.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.30 h.
8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web do concello www.vilardesantos.gal

Volver