Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

O CONCELLO DE SARREAUS BUSCA UN/HA OFICIAL DE LIMPEZA

08 Feb 2018

Fará labouras de limpeza e mantemento de infraestructuras públicas

O concello de Sarreaus fai pública no BOP do 8 de febreiro a convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha oficial de 1ª para limpeza e mantemento de infraestruturas públicas. A convocatoria é a seguinte

Convocatoria para a contratación laboral temporal :
1. Número e denominación das prazas: un oficial de 1ª para limpeza e mantemento de infraestruturas públicas.
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por obra/servizo determinado a tempo completo.
3. Duración do contrato: ata o 31-12-2018.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP (8/2/18).
6. As bases poderá accederse na sede electrónica: https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info.

Volver