Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O CONCELLO DE BALTAR BUSCA UN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

09 Feb 2019

Ofertan un contrato até fin do 2019

O concello de Baltar fai pública no BOP do 9 de febreiro a convocatoria para a contratación laboral temporal que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da alcaldía con data 06/02/2019:
1.- Número e denominación da praza: 1 traballador/a social, xornada a tempo completo.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal para obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: ata 31/12/2019.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Retribucións totais: 1.179,50 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no Taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal; http://baltar.sedelectronica.gal; http://baltar.sedelectronica.gal

Volver