Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

5 POSTOS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE VILAR DE SANTOS

06 Feb 2018

Ofertan contratos temporais a xornada parcial

O concello de Vilar de Santos fixo pública no BOP do martes 6 de febreiro a convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1.- Número de prazas: 5.

2.- Denominación: auxiliar de axuda no fogar.

3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal

para obra ou servizo determinado.

4.- Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos).

5.- Servizo: servizos sociais, axuda no fogar do Concello de Vilar de Santos.

6.- Sistema de selección: concurso de méritos.

7.- Duración do contrato: ata o 31/12/2018.

8.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (6/2/18), no rexistro xeral do concello, en horario de 9.00 a 15.00 h.

9.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello

Volver