Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

CORREOS: CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO 2017-2018

27 Dec 2018

Foron publicadas as bases para un total de 4055 prazas de persoal laboral fixo

Foron publicadas as bases xerais para a convocatoria de 4.055 prazas de persoal laboral fixo do Grupo Profesional de Operativos na web www.correos.es, nos taboleiros de anuncios das sedes das Direccións de Zona e do Centro Directivo. Posteriormente, publicaranse os requisitos d@s aspirant@s, o sistema de selección, o programa do que versarán as probas, así como a distribución provincial da oferta de postos de traballo. O proceso selectivo desenvolverase no ano 2019.

PRAZAS CONVOCADAS:

Taxa de reposición ano 2017: 1.869 postos de traballo

Taxa de reposición ano 2018: 1.612 postos de traballo

 Proceso estabilización Acordo Bianual: 574 postos de traballo

TOTAL: 4.055 postos de traballo As prazas convocaranse a nivel provincial, e poderán incluír postos a tempo completo ou parcial.

Correos contratará persoas con discapacidade mediante o procedemento específico previsto convencionalmente para contribuír á súa integración no emprego. As bases desenvolveranse en dúas fases:

Primeira Fase: Publicaranse os requisitos dos participantes, o sistema de selección, (fases, probas e valoración), o programa que ha de rexer para a confección das probas, a composición do órgano de selección, o recoñecemento médico e os aspectos referidos á formalización dos contratos.

Segunda Fase: Publicaranse as bases relativas á distribución provincial da oferta de postos de traballo e as súas características, o prazo e a forma de presentación previstos no proceso.

Isto era o que tanto desexaban os sindicatos asinantes do Acordo para encher as súas Academias e facer negocio cos Cursos.

 A CIG non está en contra que entre novo persoal, estamos en contra que se asinen Consolidacións de emprego a cambio de vender os dereitos dos traballadores nas Mesas de Negociación.

ESTES SINDICATOS NON TE DEFENDEN – VIVEN DE TI

Volver