Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 

Contacta connosco

Por medio desta sección da nosa web podes porte en contacto connosco pra:

a) Formular as perguntas que desexes resolver

b) Informar sobre as cuestións que consideres de interese

c) Denunciar, anonimamente, abusos patronais e sociais

d) Solicitar (se és umha empresa ou comercio) a inscrición no Programa de Descontos da CIG

e) Demandar asesoramento laboral, xurídico ou de emprego

d) Solicitar a afiliación á CIG

Por favor, calcula 8 máis 7.